Saturday, 28 January 2012

Kecemerlangan Personaliti Komprehensif Mendepani Cabaran

     Assalamualaikum..Pemilikan dan penampilan personaliti cemerlang dalam apa jua profesion yang diceburi, baik sebagai pelajar, pekerja am, perguruan, kakitangan mahupun eksekutif memberi impak besar untuk melonjakkan kejayaan dalam bidang yang dijalani. Perlu diingat bahawa kecemerlangan personaliti bukan hanya tertumpu kepada ketampanan penampilan luaran sahaja, seperti pemakaian, pertuturan dan etika, bahkan aspek dalaman yang kerap kali tidak diketahui oleh umum.
     Dalam mebina kerjaya dan pembelajaran pemilikan kecemerlangan personaliti yang komprehensif adalah sangat penting. Pembahagian kecmerlangan personaliti seseorang dapat dikategorikan kepada tiga elemen personaliti utama iaitu:
  1. Kecemerlangan Penampilan
  2. Kecemerlangan Potensi
  3. Kecemerlangan Minda
     Kecemerlangan penampilan lebih terarah kepada pembawakan fizikal seseorang. Gaya, pakaian, etika serta pertuturan adalah antara elemen teras yang menjadi penilaian kecemerlangan personaliti seseorang berdasarkan faktor penampilan. Ketampanan penampilan bakal menjadikan anda bintang di hadapan mata-mata yang memandang anda. Inilah faktor terawal yang selalu diteliti ketika mendefinasikan kecemerlangan personaliti seseorang. Oleh yang demikian, elemen-elemen penampilan seharusnya dititikberatkan untuk melambangkan personaliti diri yang cemerlang.
     Yang keduanya ialah kecemerlangan personaliti berteraskan pengenalan potensi diri. Manusia telah diiktiraf oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dan disertakan bersama perlantikan itu dengan potensi yang hebat. Seharusnya kita mula menggali potensi yang ada dan memaksimakan kekuatan diri untuk mencipta kejayaan dalam kehidupan. Kita akan dilabel sebagai “Loser” andai tidak percaya dan membangunkan potensi yang sedia ada ini. Maka, bina kecemerlangan personaliti dengan mengenal dan memaksimakan potensi diri.
     Kecemerlangan minda juga mencerminkan kecemerlangan personaliti diri. Lazimnya, kecemerlangan minda dinisbahkan kepada corak pandang kita terhadap dunia sekeliling kita, kematangan berfikir dan kawalan emosi yang mantap. Selalu berfikiran terbuka, positif, berilmu dan sentiasa dapat mengimbangi emosi dalam setiap keadaan adalah antara petanda seseorang mempunyai minda yang cemerlang. Mempunyai minda cemerlang dapat membantu survival anda di dalam dunia yang memerlukan kelasakan minda menghadapi realiti yang makin mencabar.
     Pengakhirannya, membentuk personaliti yang cemerlang bukan hanya dengan menumpukan kepada pembentukan fizikal, malah mengambil pembentukan potensi dan minda yang progresif. Mempunyai personaliti yang cemerlang bakal melonjakkan kehebatan dalam apa jua bidang yang kita ceburi sekarang. Bina personaliti cemerlang, anda membina hidup yang lebih cemerlang. All the best, guys!

Hustle up and Be GREAT!
Salam transformasi daripada,

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More